Makineri dhe Pajisje
Building Excellence since 2009

Makineri dhe Pajisje

Kamion Dumper vetshkarkues marka Benz kapacitet 16 m3 5 copë
Kamion Dumper vetshkarkues marka Benz  kapacitet 20 m3 3 copë
Kokë tërheqese trajleri, marka Benz, kapaciteti 35 ton 1 copë
Kamino 12 ton tip Benz me vinxh 1 copë
Rimorkio trajler  Kogel kapaciteti 35 ton 1 copë
Kamioncine marka Kama kapaciteti    1,5 ton 1 copë
Mjete germimi dhe ngarkimi marka Caterpillar 2 m3 3 copë
Eskavator me goma marka Warinsky kapaciteti 0,5 m3 1 copë
Eskavator me zinxhire marka Fiat Hitaci kapaciteti 0,5 m3 2 copë
Rrule komparator marka Linde 12 ton 2 copë
Pirun ngrites   marka Linde, kapacitet 6 ton 1 copë
Pirun ngrites   marka Stajbenk kapacitet 3 ton 1 copë
Pompa suvatimi   marka Linde kapacitet 1 m3 4 copë
Betoniere me kapacitet 0,28 m3 me energji 12 copë
Betoniere me kapacitet 0,30 m3 me karburant 4 copë
Vince VKK me karrel  me kapacitet 1 ton 1 copë
Vinca kati kapacitet 0,5 dhe 1 ton 8 copë
Skela metalike inventar 1200 m2
Panele betonimi betonforma 4000 m2
Aparat Saldimi 14 kw 1 copë